Фінансова звітність

Фінансова звітність компанії

Фінансова звітність

Згідно статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» компанії зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність.

Фінансова звітність складається з балансу (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма № 3) і звіту про власний капітал (форма № 4).